Matura 2020, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2020, spomladanski rok, višji nivo vaja 1


Naj bo dana funkcija s predpisom .


  • Dokažite, da je funkcija f soda.

  • Izračunajte limito

  • Izračunajte integral

  • Za vsako naravno število naj označuje ploščino lika, ki ga graf funkcije f omejuje z abscisno osjo med dvema sosednjima ničlama in Dokažite, da je za vsak ploščina


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.