Matura 2012, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2012, spomladanski rok, višji nivo vaja 4


Dani sta funkciji in


  • V koordinatni sistem narišite grafa funkcij f in g.
  • Grafa funkcij f in g se sekata dvakrat, obakrat pod istim kotom. Izračunajte odvoda funkcij in kot med grafoma v enem od presečišč.


  • Natančno izračunajte število b, , za katero je ploščina lika, omejenega z grafoma funkcij f in g, abscisno osjo in premico z enačbo , enaka .


  • Naj bo število . V koordinatnem sistemu je narisan graf funkcije , ki je vzporedno premaknjen graf funkcije f. Zapišite funkcijski predpis za funkcijo . V ta koordinatni sistem narišite še graf funkcije
 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.