Eksponentna funkcija
 

Eksponentna funkcija vaja 17


Dana je funkcija


  • Zapišite definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcije f.


  • Izračunajte presečišče grafa funkcije f s koordinatnima osema.


  • Narišite graf funkcije f.


  • V isti koordinatni sistem narišite graf funkcije
 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič