Eksponentna funkcija
 

Eksponentna funkcija vaja 12


Dana je funkcija


  • Izračunajte presečišče grafa funkcije f s koordinatnima osema.


  • Narišite graf funkcije f.


  • V isti koordinatni sistem narišite graf funkcije . Na katerem intervalu je ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič