Matura 2009, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2009, jesenski rok, višji nivo vaja 2


Dana je funkcija .

  • Rešite enačbo .


  • Naj bo . Izračunajte presečišče grafa funkcije s koordinatnima osema. Narišite graf funkcije .


  • Naj bo inverzna funkcija k funkciji . Rešite enačbo .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh