Eksponentna funkcija
 

Eksponentna funkcija vaja 4


Na intervalu [-3, 3] tabelirajte funkciji


in njuna grafa narišite v isti koordinatni sistem.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič