Eksponentna funkcija
 

Eksponentna funkcija vaja 5


Na intervalu [-2, 2] tabelirajte funkciji in in njuna grafa narišite v isti koordinatni sistem.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič