Eksponentna funkcija
 

Eksponentna funkcija vaja 6


Zapišite eksponentno funkcijo , katere graf poteka skozi točko . Za funkcijo f zapišite presečišče z ordinatno osjo, enačbo vodoravne asimpotote in narišite njen graf.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič