Električna moč fb
 

Električna moč
Friderika Lavrič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije fizike v naslednjih krajih: Ljubljana.

Skype Učitelj/ica omogoča inštrukcije tudi prek Skypa.


Električno delo
V poglavju Električna potencialna energija. Potencial in napetost smo ugotovili, da je delo sile, ki premakne naboj e iz ekvipotencialne ploskve na ekvipotencialno ploskev enako:
V enačbi smo upoštevali, da je napetost U enaka razliki potencialov.


Če vstavimo izraz za električni naboj (e=I t) dobimo:
Enota za delo je J (Joule) ali Ws (Watt sekunda)


Električna močElektrična moč je delo na časovno enoto:
Enota za moč je J/s (Jouli na sekundo) ali W (Watt)


Z uporabo enačbe (1) in Ohmovega zakona ( in )


lahko napišemo enačbo za moč v treh oblikah:
Zapišimo še enačbo za delo v vseh oblikah:

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana