Elektrofilne substitucije
 

Elektrofilne substitucije vaja 13


Dokončaj reakcijsko shemo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe