Elektrofilne substitucije
 

Elektrofilne substitucije vaja 14


Dana je reakcijska shema. Dopolni jo s formulami reagentov in katalizatorjev na reakcijskih puščicah.



 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe