Elektrofilne substitucije
 

Elektrofilne substitucije vaja 15


Dopolni reakcijsko shemo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe