Vaje z več reakcijami
 

Vaje z več reakcijami vaja 5


Dopolni reakcijsko shemo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe