Vaje z več reakcijami
 

Vaje z več reakcijami vaja 6


Zapiši reakcije brez stranskih produktov, pri katerih iz benzena in butana dobimo produkta 1-butil-2-nitroobenzen in 1-butil-4-nitrobenzen.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe