Slika prikazuje elipso s temeni in . Zapišite točne koordinate gorišč te elipse. Zapišite tudi enačbo krožnice, ki ima središče v točki in poteka skozi izhodišče koordinatnega sistema. 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh