Zapiši enačbo elipse v središčni legi, ki seka abscisno os v točkah in , njena polos na ordinatni osi pa meri 6 enot. Elipso nariši ter zapiši gorišči.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.