Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Enačbo premice ali linearna enačbo lahko zapišemo v več različnih oblikah.


Eksplicitna enačba premicePrva in najpogostejša oblika linearne funkcije ali premice je .


Eksplicitna enačba premice:
kjer sta k in n realni števili, oziroma .imenujemo smerni koeficient, pa začetna vrednost.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Implicitna enačba premiceVsako eksplicitno enačbo lahko prevedemo v implicitno obliko.


Implicitna enačba premice:
kjer so a, b in c realna števila, oziroma .Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Odsekovna enačba premiceEnačbe premice, ki niso vzporedne nobeni koordinatni osi in ne gredo skozi koordinatno izhodišče, lahko zapišemo še drugače.


Naj premica seka abscisno os v točki A(m, 0) in ordinatno os v točki B(0, n). Če poznamo ti dve točki, lahko zapišemo enačbo premice v odsekovni obliki enačbe premice.


Odsekovna enačba premice:
kjer sta m in n od nič različni realni števili, oziroma .Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman