IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Enačbo premice ali linearna enačbo lahko zapišemo v več različnih oblikah.


Eksplicitna enačba premicePrva in najpogostejša oblika linearne funkcije ali premice je .


Eksplicitna enačba premice:
kjer sta k in n realni števili, oziroma .imenujemo smerni koeficient, pa začetna vrednost.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Implicitna enačba premiceVsako eksplicitno enačbo lahko prevedemo v implicitno obliko.


Implicitna enačba premice:
kjer so a, b in c realna števila, oziroma .Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Odsekovna enačba premiceEnačbe premice, ki niso vzporedne nobeni koordinatni osi in ne gredo skozi koordinatno izhodišče, lahko zapišemo še drugače.


Naj premica seka abscisno os v točki A(m, 0) in ordinatno os v točki B(0, n). Če poznamo ti dve točki, lahko zapišemo enačbo premice v odsekovni obliki enačbe premice.


Odsekovna enačba premice:
kjer sta m in n od nič različni realni števili, oziroma .Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman