Ponovitev linearne funkcije
 

Ponovitev linearne funkcije vaja 7


Zapiši točko, ki leži na premici y = 2x + 3 in ima absciso:

0


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman