matematika
Vaje iz matematike za Lesarsko šolo Maribor
2
 
Glavne teme: Linearna funkcija, linearna enačba