Ponovitev linearne funkcije
 

Ponovitev linearne funkcije vaja 6


Zapiši točko, ki leži na premici y = -x - 2 in ima ordinato:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman