Enakomerno gibanje
 

Enakomerno gibanje vaja 9


Za tekača na kratke proge je podan graf odvisnosti poti in časa.


Graf poti v odvisnosti od časaDopolni vrednosti na koordinatnih oseh in odgovori na vprašanja:

  • Koliko časa je tekel?

  • Kolikšno razdaljo je pretekel?

  • S kolikšno hitrostjo je tekel? Rezultat hitrosti podaj v km/h.

  • V kolikšnem času je pretekel razdaljo 20 m?

  • Kako daleč je pretekel v petih sekundah?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana