Energija kemijske reakcije
 

Energija pri kemijski reakciji
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V gradivu Entalpija smo spoznali, da energetskim spremembam tekom kemijskih reakciji sledimo s pomočjo tvorbene ali reakcijske entalpije. Če pa želimo izračunati celotno energijo, ki se porabi ali sprosti med kemijsko reakcijo, pa moramo upoštevati tudi količino snovi, ki v reakciji nastane.


Celotno toploto, ki se porabi ali sprosti med tvorbo produktov, izračunamo z enačbo:
Celotno toploto, ki se sprosti ali porabi v kemijski reakciji, pa izračunamo z enačbo:
V obeh primerih je energija sorazmerna množini snovi, ki nastane.


Pri računanju toplote iz reakcijske entalpije moramo biti pazljivejši. Standardna reakcijska entalpija je podana v "kJ", za potrebe izračunov pa jo normaliziramo na mol - kar pomeni, da standardno reakcijsko entalpijo najprej preračunamo na en mol snovi (s tem dobi enoto ) in šele nato izvedemo preostale račune.


Pri tem moramo izhajati iz urejene kemijske enačbe in upoštevati stehiometrično razmerje snovi.Poglejmo si primer toplote, ki jo izračunamo s pomočjo tvorbene entalpije.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo primer, v katerem uporabimo enačbo za izračun toplote iz reakcijske entalpije. Pri tem bodimo pozorni, kako standardno reakcijsko entalpijo najprej preračunamo na mol snovi.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK