Vprašalni zaimki - Fragepronomen
 

Fragepronomen - Vprašalni zaimki
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Vprašalni zaimki se uporabljajo na začetku vprašalnih stavkov. Z njimi vprašujemo po neznani osebi ali stvari.


Vprašalni zaimki so:

  • was (kaj),

  • welcher, welche, welches (kateri, katera, katero),

  • was für ein, was für eine, was für ein (kakšen, kakšna, kakšno),

  • wer (kdo).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalni zaimki se tudi sklanjajo. V nadaljevanju si poglejmo, kako jih sklanjamo.


Sklanjanje vprašalnih zaimkovPoglejmo, kdaj uporabljamo in kako se sklanjajo posamezni vprašalni zaimki.


Was, werVprašalni zaimek wer uporabljamo, ko sprašujemo po osebi, vprašalni zaimek was pa uporabljamo, ko sprašujemo po stvari. Oba zaimka obstajata samo v ednini in se sklanjata podobno kot oziralni zaimki der, die, das:Welcher, welche, welchesZ vprašalnimi zaimki welcher, welche, welches postavljamo točno določena vprašanja, sprašujemo po določenih osebah in stvareh. Iz tega razloga v odgovoru uporabimo določni člen.


Welcher, welche in welches se sklanjajo podobno kot določni člen:Vprašalni zaimki welcher, welche, welches se uporabljajo tudi kot oziralni zaimki, vendar jih ne smemo enačiti, ker se med seboj razlikujejo v 2. sklonu.Was für ein, was für eine, was für einZ vprašalnimi zaimki was für ein, was für eine, was für ein postavljamo splošna vprašanja, sprašujemo po nedoločenih osebah in stvareh. Iz tega razloga v odgovoru uporabimo nedoločni člen.


Was für ein, was für eine in was für ein se v ednini sklanjajo kot nedoločni člen. Ker v množini nedoločni člen ne obstaja, se vprašalni zaimek tudi ne sklanja, temveč ima vedno isto obliko:Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Dejan Klančič s.p.