Učni list: Linearna funkcija
 

Učni list: Linearna funkcija vaja 9


Funkcijo , tabelirajte na intervalu [-3, 3] s korakom 1 in narišite njen graf. Pojasnite ali je funkcija injektivna surjektivna ali bijektivna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič