Funkcije za iskanje in sklicevanje v preglednicah fb
 

Funkcije za iskanje in sklicevanje v preglednicah
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V tem gradivu bomo spoznali, kako:

 • ob podanem (ključnem) podatku

 • sprožimo neko dejanje (na primer poiščemo ujemajoče vrednosti, izvedemo izračun...).

Podatek je lahko natančna vrednost, lahko pa je samo približek.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V preglednicah najpogosteje sprožamo odvisna dejanja s funkcijami:

 • CHOOSE,

 • VLOOKUP,

 • HLOOKUP.


Poglejmo si jih podrobneje.


Funkcija CHOOSEFunkcija CHOOSE preveri izbrani podatek - poimenujmo ga ključni parameter - in glede na njegovo vrednost izvede zahtevano aktivnost.


Sintaksa funkcije CHOOSE:
Funkcija CHOOSE preveri ključni parameter. Če:

 • ima parameter vrednost 1, izvede to, kar smo naročili v polju parameter=1;

 • ima parameter vrednost N, izvede to, kar smo določili pod parameter=N.


Ključni parameter je lahko:

 • vrednost,

 • sklic na celico,

 • ime celice,

 • rezultat formule ali funkcije.

Ključni parameter je naravno število z vrednostjo med (vključno) 1 in 254.


Če ključni parameter nima prave vrednosti, vrne funkcija CHOOSE obvestilo o napaki #VREDN!.Če je ključni parameter ulomek, ga funkcija CHOOSE zaokroži navzdol na celo število (npr. namesto 4,2 uporabi 4).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkciji HLOOKUP in VLOOKUPFunkciji HLOOKUP in VLOOKUP delujeta na isti način. Glede na podan ključni parameter iščemo ustrezne podatke v nekem področju podatkov. Delovanje teh dveh funkcij se razlikuje glede na prvo črko njihovega imena, in sicer:

 • funkcija VLOOKUP (V - vertikalno) išče med podatki v navpični smeri;

 • funkcija HLOOKUP (H - horizontalno) pa išče med podatki v vodoravni smeri.


Funkcija VLOOKUPDenimo, da imamo podano neko tabelo. V prvem stolpcu tabele je zapisan seznam šolskih (številčnih ocen) od 1 do 5, v drugem stolpcu pa so navedeni pripadajoči besedilni zapisi ocen (nezadostno, zadostno, dobro, prav dobro, odlično).
S pomočjo funkcije VLOOKUP lahko glede na podano številčno oceno poiščemo (in izpišemo) besedilno oceno. Funkcija VLOOKUP zahteva vnos treh parametrov (četrti je neobvezen):

 • ključni parameter (kaj iščemo),

 • področje iskanja (med katerimi podatki iščemo),

 • številka stolpca (iz katerega stolpca iz področja podatkov želimo informacije) ter

 • način ujemanja ključnega parametra (natančno ali približno iskanje).


Sintaksa funkcije VLOOKUP:
Funkcija VLOOKUP išče ključni parameter v navpični smeri in sicer po prvem stolpcu označenega področje iskanja. Priporočljivo je, da je področje iskanja razvrščeno naraščajoče po prvem stolpcu.


Načina iskanja ključnega parametra sta dva:

 • natančno ujemanje, če iščemo popolnoma enak podatek kot je ključni parameter ali

 • približno ujemanje, če iščemo približek ključnega parametra.

Obrazložimo oba načina.


Natančno ujemanjeNatančno ujemanje pomeni, da se v prvem stolpcu področja iskanja išče popolnoma enak podatek kot je ključni parameter. Način ujemanja je FALSE, saj želimo natančnost.


Sintaksa funkcije VLOOKUP:
Ker kot način ujemanja ključnega parametra zahtevamo natančno iskanje, v četrtem parametru funkcije zapišemo določilo FALSE.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Približno ujemanjeDrugi način iskanja je približno ujemanje. Uporabljamo ga takrat, kadar v prvem stolpcu področja iskanja ne iščemo nujno popolnoma enakega podatka kot je ključni parameter, ampak se zadovoljimo tudi s približkom.


V sintakso funkcije VLOOKUP kot četrti parameter zapišemo določilo TRUE:
Lahko si predstavljamo, da je področje iskanja razdeljeno na posamezne razrede. Vsaka vrstica predstavlja en razred. Ključni parameter uvrstimo v enega izmed razredov področja iskanja. V katerega? Velja pravilo, da mora biti ključni parameter večji ali enaki spodnji meji razreda in manjši od zgornje meje razreda:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija HLOOKUPTudi s pomočjo funkcije HLOOKUP lahko za doseženo število točk izpišemo besedilno oceno. Razlika je le v tem, da dosežene točke uvrščamo vodoravno v prvi vrstici v enega izmed razredov - zato se funkcija imenuje HLOOKUP (H kot horizontalno, vodoravno).
V funkcijo HLOOKUP vnesemo parametre:

 • ključni parameter (kaj iščemo),

 • področje iskanja (med katerimi podatki iščemo),

 • številka vrstice (iz katerega vrstice iz področja podatkov želimo informacije) ter

 • način ujemanja ključnega parametra (natančno ali približno iskanje).


Sintaksa funkcije HLOOKUP:
Funkcija HLOOKUP išče ključni parameter v vodoravni smeri in sicer po prvi vrstici označenega področja iskanja. Vrednosti v prvi vrstici področja iskanja je smiselno vnesti v naraščajočem vrstnem redu.


Načina iskanja ključnega parametra sta dva:

 • FALSE ali natančno ujemanje, če iščemo popolnoma enak podatek kot je ključni parameter ali

 • TRUE ali približno ujemanje za iskanje približka ključnega parametra.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj