Kotne funkcije
 

Kotne funkcije vaja 16


Dana je funkcija


  • Zapišite abscise maksimumov, minimumov in ničle dane funkcije


  • Narišite graf funkcije na intervalu


  • Na katerem intervalu je funkcija naraščajoča?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.