Kotne funkcije
 

Kotne funkcije vaja 15


Dana je funkcija


  • Zapišite definicijsko območje, zalogo vrednosti in zapišite njene ničle


  • Narišite graf funkcije na intervalu


  • Na katerem intervalu je funkcija padajoča?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.