Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Geometrijsko telo je del prostora, omejeno pa je s ploskvami.


Mejne ploskve geometrijskega telesa so ploskve, ki omejujejo geometrijsko telo.


Rob geometrijskega telesa je izraz za stik dveh mejnih ploskev.


Oglišče geometrisjkega telesa je izraz za stičišče vsaj treh robov.Geometrijska telesa delimo na oglata in okrogla.


Oglata geometrijska telesaOglata telesa ali poliedri, so telesa omejena s samimi ravnimi ploskvami. Primer oglatih teles so:


Okrogla geometrijska telesaOkrogla telesa so telesa, ki jih omejuje vsaj ena kriva ploskev. Primer okrogilh teles so:


Površina in prostornina geometrijskih telesVsakemu geometrijskemu telesu lahko določimo površino in prostornino.


Površina geometrijskega telesaPovršina geometrijskega telesa je vsota ploščin vseh njegovih mejnih ploskev. Označimo jo s črko P. Če mejne ploskve razvijemo v ravnino, dobimo mrežo geometrijskega telesa.


Prostornina geometrijskega telesaProstornina geometrijskega telesa je velikost prostora, ki ga telo zavzema. Označimo jo s črko V.
glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar