Matura 2015, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2015, jesenski rok, višji nivo vaja 1


Dana je kocka ABCDEFGH z robom a. Točka P je razpolovišče daljice AD, točka S pa presečišče diagonal kvadrata EFGH. Rešite naloge.


  • Z baznimi vektorji , , izrazite vektorja in , izračunajte skalarni produkt ter kot med vektorjema in .


  • Točke D, P in F so oglišča trikotnika DPF. Izračunajte velikost največjega notranjega kota tega trikotnika.


  • Kocki včrtamo kroglo. Za koliko odstotkov je prostornina včrtane krogle manjša od prostornine kocke? Zapišite odgovor.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.