Ploščine in obsegi likov - vaje za utrjevanje
 

Ploščine in obsegi likov - vaje za utrjevanje vaja 14


Zunanji rob okvirja slike je pravokotnik dimenzij . Okvir slike je ob vseh štirih robovih enako širok. Znotraj notranjega roba okvira je slika s ploščino . Izračunajte širino okvira. 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.