Matura 2013, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2013, spomladanski rok, višji nivo vaja 3


Rešite te naloge iz zaporedij:


  • Stranice pravokotnega trikotnika oblikujejo aritmetično zaporedje z diferenco 3. Izračunajte stranice tega trikotnika.


  • Dokažite, da ima enačba realne rešitve, če so realna števila a, b, c zaporedni členi aritmetičnega zaporedja.


  • Koliko rešitev ima enačba , če so realna števila a, b, c zaporedni členi geometrijskega zaporedja


  • V zaporedju štirih realnih števil prva tri oblikujejo geometrijsko zaporedje, zadnja tri pa aritmetično zaporedje. Vsota prvega in zadnjega števila je 14, vsota srednjih dveh pa 12. Izračunajte ta štiri števila.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej