IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse učence osmih in devetih razredov osnovnih in za dijake srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse učence osmih in devetih razredov osnovnih in za dijake srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse učence osmih in devetih razredov osnovnih in za dijake srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
Gostota plinov fb
 

Gostota plinov
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Gostoto plinov obravnavamo drugače kot gostoto trdnih snovi ali raztopin. Glavni razlog, zakaj gostoto plina obravnavamo ločeno od trdnih in tekočih snovi je, da je gostota plina zelo odvisna od

  • temperature

  • tlaka

medtem ko ta dva parametra navadno zanemarljivo vplivata na gostoto trdnih in tekočih snovi.


Enačba za računanje gostote plinovPri izpeljavi gostote plinov začnemo s splošno plinsko enačbo:Pri gostoti plinov moramo upoštevati tudi parametra, ki nanjo močno vplivata: tlak in temperaturo. Formula za računanje gostote je:
kjer je:

  • gostota plina, z enoto ,

  • P tlak plina z enoto ,

  • M molska masa z enoto ,

  • T temperatura z enoto kelvin, ,

  • R plinska konstanta z vrednostjo .S pomočjo enačbe za izračun gostote plinov lahko ugotovimo tip plina. Namreč, če imamo podano gostoto določenega plina, lahko izračunamo njegovo molsko maso. Z molsko maso pa lahko določimo, za kateri plin gre.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK