Ponovitev linearne funkcije
 

Ponovitev linearne funkcije vaja 4


Dan je predpis funkije f, narišite njen graf.

Nariši graf funkcije


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman