Ponovitev linearne funkcije
 

Ponovitev linearne funkcije vaja 1


Narišite graf funkcije . Ali točki (1, 2) in (2, -1) ležita na grafu funkcije f?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič