Učni list: Linearna funkcija
 

Učni list: Linearna funkcija vaja 11


Dana je funkcija:
  • Narišite njen graf.


  • Zapišite presečišča grafa funkcije f s simetralo lihih kvadrantov.


  • Zapišite zalogo vrednosti.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič