Ponovitev linearne funkcije
 

Ponovitev linearne funkcije vaja 9


Dana je funkcija f(x) = 0.5x + 2. Za dano vrednost x, izračunaj vrednost funcije je f.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman