Učni list: Linearna funkcija
 

Učni list: Linearna funkcija vaja 17


Dana je funkcija f(x) = 0.5x + 2. Za dano vrednost x, izračunaj vrednost funcije je f.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman