Graf polinoma
 

Graf polinoma vaja 6


Zapiši polinom tretje stopnje, katerega graf je narisan v koordinatnem sistemu. 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.