Graf polinoma
 

Graf polinoma vaja 2


Zapiši ničle in izračunajte začetno vrednost funkcije ter njen graf skicirajte v dan koordinatni sistem. 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.