Graf polinoma
 

Graf polinoma vaja 3


Skicirajte graf polinoma: 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh