Preverjanje pred pisno nalogo - polinomi
 

Preverjanje pred pisno nalogo - polinomi vaja 12


Nariši graf polinoma in izračunaj presečišče z podano linearno funkcijo:
 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK