Racionalne funkcije
 

Racionalne funkcije vaja 43


Dana je funkcija .

  • Določite ničle, pole, asimptote in stacionarne točke dane funkcije.

  • Narišite graf funkcije
  • Rešite neenačbo .

  • Izračunajte ploščino lika, ki ga omejujeta premica in graf funkcije .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh