Racionalne funkcije
 

Racionalne funkcije vaja 42


Dana je funkcija . Zapišite njeno definicijsko območje . Izračunajte in . Za kateri vrednosti spremenljivke x ima funkcija vrednost 5? Vsi rezultati naj bodo točni.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.