Racionalne funkcije
 

Racionalne funkcije vaja 41


Nalogo rešujte brez uporabe računala.


Dana je funkcija .


  • Zapišite ničlo, enačbo asimptote, stacionarne točke in narišite graf funkcije f. Zapišite še definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcije.


  • Zapišite vsa presečišča grafa funkcije f s premico, ki je dana z enačbo . Izračunajte tangens kota med to premico in grafom funkcije f v presečišču z največjo absciso.


  • Za katera realna števila k ima premica z enačbo z grafom funkcije f tri presečišča? Odgovor utemeljite.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.