Racionalne funkcije
 

Racionalne funkcije vaja 21


Narišite graf funkcije
Zapišite ničlo, pol, vodoravno asimptoto in presečišče grafa z ordinatno osjo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh