Racionalne funkcije
 

Racionalne funkcije vaja 20


Izračunajte ničlo in pol ter zapišite enačbo asimptote funkcije . Skicirajte graf funkcije f.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej