Racionalne funkcije
 

Racionalne funkcije vaja 19


Dana je funkcija
  • Zapišite ničlo, pol, enačbo vodoravne asimptote in začetno vrednost funkcije.

  • Narišite graf funkcije f(x).

  • Izračunajte vrednosti in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh