Poklicna matura 2007, zimski rok
 

Poklicna matura 2007, zimski rok vaja 4


Na sliki je graf racionalne funkcije. Napišite:


  • ničli funkcije,

  • pol funkcije ter

  • enačbo njene vodoravne asimptote. 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh