Presečišča grafa funkcije
 

Presečišča grafa funkcije vaja 1


Dana je racionalna funkcija
  • Zapišite ničlo, pol, enačbo vodoravne asimptote in napišite definicijsko območje funkcije.


  • Narišite graf in napišite zalogo vrednosti funkcije.


  • Izračunajte koordinate presečišč grafa funkcije in premice .


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.